WAŻNE informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2015/2016

 • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w placówce.
 • Od 16.03.(poniedziałek)- 27.03.2015r- (piątek)- będą wydawane i przyjmowane wnioski oraz dodatkowe dokumenty wynikające z kryteriów zapisanych w art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 • 15.04.2015r. (środa)- godz. 12.00- zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych (imię i nazwisko w porządku alfabetycznym). Lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.
 • Od 15.04.(środa)- 22.04. 2015r. (środa)- Rodzice potwierdzają w formie pisemnej wolę zapisu dziecka do przedszkola do której dziecko zostało zakwalifikowane- podpisanie porozumienia pomiędzy rodzicem, a placówką na rok szkolny 2015/2015. Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.
 • 28.04.2015r. (wtorek) godz. 12.00-  Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych- imię i nazwisko dziecka w porządku alfabetycznym wraz z podaniem najniższej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia.
Wpisy w Publikacje | Skomentuj

DZIEŃ OTWARTY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Serdecznie zapraszamy na kolejne drzwi otwarte do naszego Przedszkola :) Odbędą się one w sobotę 21.03.2015r. w godzinach od 09.00- 11.00. :)

Będzie mnóstwo ciekawych zabaw i innych atrakcji… :) Poznają Państwo sale, w których uczą się nasze Krasnoludki, kadrę pedagogiczną oraz zaplecze dydaktyczne :) ZAPRASZAMY!

Wpisy w Publikacje | Skomentuj

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016

JUŻ ZA CHWILĘ ODBĘDZIE SIĘ NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY.

WSZYSTKICH RODZICÓW ORAZ ICH NAJDROŻSZE SKARBY ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA NASZEGO BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA.

CO NAJWAŻNIEJSZE -> MAMY DO ZAOFEROWANIA:

 • MIĘDZY INNYMI: ODDZIAŁ DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI W WIEKU  2.5- LAT
 • WYKWALIFIKOWANĄ, ENERGICZNĄ I KULTURALNĄ  KADRĘ PEDAGOGICZNĄ
 • DOMOWE PEŁNOWARTOŚCIOWE POSIŁKI
 • INTERESUJĄCE ZAJĘCIA DODATKOWE
 • CUDOWNE POŁOŻENIE PLACÓWKI
 • I WIELE INNYCH… :)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!! :)

 

Wpisy w Publikacje | Skomentuj